Strefa AKPiA

Home / Strefa AKPiA

Automatyka jest w tej chwili niezwykle prężnie działającą gałęzią gospodarki. Stosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki jest w obecnej dobie niezbędne w każdej dziedzinie działalności, ale przede wszystkim przy poważnych i energooszczędnych przedsięwzięciach z zakresu budownictwa i przemysłu, a korzyści z jej stosowania są nie do przecenienia.

Jednym z najważniejszych zastosowań aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki są sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i elektryczne a także automatyzacja sortowni odpadów, suszarni osadu, oczyszczalni ścieków czy szerokie zastosowanie aparatury w walce ze smogiem.

W skład procesów regulowanych przez aparaturę wchodzą najczęściej:

 • kondycjonowanie parametrów powietrza (temperatura, wilgotność, jakość) w centralach wentylacyjnych,
 • regulacja wody technologicznej i użytkowej w węzłach cieplnych i chłodniczych
 • uzdatnianie wody i pomiary jej własności fizyko-chemicznych
 • utrzymywanie sprawności i monitoring awarii urządzeń bezpieczeństwa obiektów
 • optymalizacja zużycia energii i mediów przy zachowaniu wymaganych parametrów
 • systemy technicznego zabezpieczenia budynków
 • rozliczanie i raportowanie wykorzystania energii przez poszczególne procesy i obszary

Tworzona przez nas strefa ma odpowiedzieć na wszystkie pytania jakie nurtują odwiedzających nasze targi, przedstawić rozwiązania i dopasować do indywidualnych potrzeb.

Znajdą tu Państwo rozwiązania problemów m.in. z zakresu:

 • usług badawczo-pomiarowych
 • projektowych
 • montażowych
 • pomiarowo-rozruchowych
 • sterowania instalacjami technicznymi
 • systemów wizyjnych
 • modernizacji i remontów