Odnawialne źródła energii

Home / Odnawialne źródła energii

Technologie generacji energii ze źródeł OZE

W ramach niniejszego bloku tematycznego zostaną zaprezentowane m.in. prace badawcze prowadzone przez IMP PAN oraz CB PAN KEZO w niniejszym temacie jak również przewiduje się udział współpracujących z Centrum ośrodków naukowych bądź też firm mające szerokie doświadczenie na polu energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych.

Harmonogram Konferencji zostanie wkrótce opublikowany