O targach

Home / O targach

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej Instalacje i Technologie dla Gospodarki Komunalnej i Samorządów w Ptak Warsaw Expo będą jedynym wydarzeniem, podczas którego połączone zostaną tematy związane z gospodarką komunalną w jednym miejscu. W wyniku tego wystawcy będą mogli zaprezentować kompleksową ofertę bezpośrednim zainteresowanym, a zwiedzający podczas jednej wizyty na targach będą mogli nie tylko z tą ofertą się zapoznać, ale także uczestniczyć w okołotargowych wydarzeniach edukacyjnych, seminariach branżowych, konferencji/konferencjach. Ważnym aspektem będzie przygotowanie spotkań o tematyce prawnej związanej zarówno z gospodarką wodno-ściekową, ochrony środowiska w kontekście dyrektyw UE oraz dostosowywanych przepisów prawa polskiego z zakresu ochrony powietrza, ochrony wody i przede wszystkim możliwości samorządów w zakresie regulacji na podstawie ustawy antysmogowej oraz prezentacje nowinek technicznych i technologicznych z poszczególnych zakresów gospodarki komunalnej. Z zainteresowaniem spotkać się mogą także prezentacje pojazdów/maszyn dedykowanych dla gospodarki komunalnej oraz systemów informatycznych i software’ów dla przedsiębiorstw komunalnych.