Gospodarka Odpadami

Home / Gospodarka Odpadami

Konferencja ``Kierunki w gospodarce odpadami komunalnymi``

Podczas organizowanych Targów Komunalnych firma Ekorum przygotowuje konferencję „Kierunki w gospodarce odpadami komunalnymi”. Porozmawiamy o efektywnym gospodarowaniu odpadami w regionach w kontekście zarówno obowiązującego prawa, jak i wymogów unijnych. Czy uda nam się osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu, z punktu widzenia prowadzonej w kraju selektywnej zbiórki odpadów? Jak postępować z frakcją BIO oraz jak można wykorzystać odpady w celach energetycznych? To tylko niektóre pytania, na które postaramy się odpowiedzieć podczas wspomnianej konferencji.