Politechnika Lubelska / Lublin University of Technology

Home / Politechnika Lubelska / Lublin University of Technology
Logo Politechnika Lubelska.png
Entity_RenderField($entity, 'field_hala').", ";?>

Politechnika Lubelska powstała w roku 1953. Obecnie w strukturze organizacyjnej Politechniki Lubelskiej funkcjonuje sześć wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Lublin University of Technology was established in 1953. There are six faculties in the organizational structure of the Lublin University of Technology and interdyscyplinary and community-based units. Educates the enginneering Staff and conducts research. He specializes in consulting.

Hala / hall
E
Ulica i numer budynku
ul. Nadbystrzycka 38D
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-618
Umów się z wystawcą