MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach

Home / MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach
logo mpwik.png
Entity_RenderField($entity, 'field_hala').", ";?>

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody pitnej, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prace eksploatacyjne i remontowe na ww. sieciach. Działania na rzecz rozwoju i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej wraz z ofertą specjalistyczną: patenty dla monitoringu sieci wodociągowej i dla zastosowań w kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Opis firmy po angielsku / Company data in english

Deep water intake, water treatment and supply of drinking water, collection and treatment of sewage, maintenance and repair work on the above networks. Development and modernization of water and sewage management along with a specialist offer: patents for monitoring the water supply network and for applications in sanitary and rainwater sewage systems.

Hala / hall
E
Ulica i numer budynku
ul. Skowieszyńska 51
Miejscowość
Puławy
Kod pocztowy
24-100
Umów się z wystawcą