Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Home / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
logo_z_pasem.jpg
Entity_RenderField($entity, 'field_hala').", ";?>

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych działający w strukturze CBiDGP Sp. z o.o. oferuje akredytowane badania i pomiary: wód i ścieków, osadów, odpadów, gruntów, zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza, emisji hałasu, zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz usługi doradcze, ekspertyzowe w zakresie środowiska naturalnego.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The Centre for Research on Environment and Natural Hazards offers research, measurement, expertise and advisory services in the area of:
measurements of contaminations emission to atmospheric air
measurements in natural environment
ecological elaborations
physical and chemical analyses of water and wastewater, sewage sludge, soils, wastes
microbiological analyses

Ulica i numer budynku
ul Lędzińska 8
Miejscowość
Lędziny
Kod pocztowy
43-143
Umów się z wystawcą