Gospodarka cieplna

Home / Gospodarka cieplna

Intensyfikacja działań w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz wprowadzanie nowych usług związanych z wytwarzaniem ciepła to kolejny sposób przedsiębiorstw ciepłowniczych na w miarę stabilny wzrost popytu na usługi ciepłownicze. Przykłady takich nowych usług to dostarczanie chłodu sieciowego i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w obiektach odbiorców. Rozwój chłodu sieciowego wymieniono jako jeden z priorytetów w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”. Chłód sieciowy stanowi alternatywę dla indywidualnych systemów klimatyzacji zasilanych energią elektryczną. W tej chwili, ze względu na stosunkowo niskie ceny energii elektrycznej, chłód sieciowy jest mniej atrakcyjny niż klimatyzacja zasilana elektrycznie. W przyszłości sytuacja ta może jednak ulec zmianie, nie tylko z powodu spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej, ale także w wyniku poprawy efektywności wytwarzania i dostarczania chłodu sieciowego.

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej należą do najważniejszych celów polskiej i europejskiej polityki energetycznej. W celu wspierania wykorzystania paliw odnawialnych (głównie biomasy) w produkcji ciepła, Polska wprowadziła obowiązek zakupu ciepła wytwarzanego w źródłach odnawialnych przyłączonych do sieci ciepłowniczej przez operatora sieci.

Nowe wyzwania w branży:

  • ciągłe ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości urządzeń grzewczych
  • poprawa efektywności pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej – trwały trend rozwoju technologicznego tych urządzeń
  • nowe szanse i ogromny potencjał rynkowy dla producentów pomp ciepła, rozwiązań hybrydowych i kogeneracyjnych
  • walka ze smogiem – ustawa antysmogowa daje samorządom realne narzędzie do tworzenia regulacji dotyczących paliw i urządzeń, za pomocą których będzie można ogrzewać domy na terenie danego miasta czy gminy