FESTIWAL WODY

Home / FESTIWAL WODY

Wprowadzanie modelowych i nowatorskich rozwiązań, dotyczących racjonalnego zarządzaniem wodą, ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Można tego dokonać jedynie dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, integrującemu wiedzę naukową i inżynierską z działaniami w wielu dziedzinach uwzględniających procesy biologiczne, hydrologiczne społeczne i gospodarcze.

Aby upowszechniać i popularyzować te niezwykle ważne zagadnienia organizujemy FESTIWAL WODY, jako integralną część Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej (MTBK). Konferencja połączona z imprezami towarzyszącymi odbędzie się w Nadarzynie w centrum konferencyjno-wystawienniczym PTAK WARSAW EXPO w dniach 26 – 28 września 2018 roku. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich zainteresowanych, do wzięcia udziału w tej imprezie. Będziemy wdzięczni za każdą podpowiedź i sugestię, jak zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne w zakresie ochrony i dostaw czystej i zdrowej wody mieszkańcom wszystkich rejonów Polski. Bez wody nie ma życia, dlatego tę problematykę traktujemy priorytetowo.