Elektromobilność

Home / Elektromobilność

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z projektów flagowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Realizacja celów SOR oraz Programu Rozwoju Elektromobilności stała się podstawą do stworzenia pakietu regulacyjnego. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych implementują regulacje europejskie dotyczące m.in. warunków budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32 polskich aglomeracjach.
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma stymulować rozwoju elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał cele projektu elektromobilności, zaliczając do nich:

  • Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności Polaków poprzez upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych
  • Rozwój przemysłu elektromobilności
  • Stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią

Warunkiem sukcesu rozwoju elektromobilności jest stworzenie podstaw dla ekosystemu elektromobilności, koordynacja działań w zakresie rozwoju przemysłu elektromobilności i stymulowanie popytu na pojazdy elektryczne oraz wzorcowa rola administracji.

W celu realizacji zamierzonych celów Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce wskazał na potrzebę działań w 6 obszarach:

  • zmiana świadomości potencjalnych użytkowników
  • opracowanie systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego
  • rozwój producentów w segmencie elektromobilności
  • zmiany regulacyjne warunkujące rozwój elektromobilności
  • dostosowanie sieci energetycznej
  • stworzenie własnej marki samochodu elektrycznego