logo targów
2018/09/26 09:00:00

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej

MTBK 2018 to wydarzenie związane z kompleksowo rozumianą gospodarką komunalną. Wystawcy zaprezentują ofertę w specjalnie zaprojektowanych strefach, a zwiedzający będą mogli również uczestniczyć w konferencjach, seminariach branżowych, wydarzeniach edukacyjnych. Ważnym aspektem będą spotkania o tematyce prawnej w kontekście dyrektyw UE oraz dostosowywanych przepisów prawa polskiego z zakresu ochrony powietrza, ochrony wody i możliwości samorządów w zakresie regulacji wynikających z ustawy antysmogowej.

W pawilonach wystawienniczych Ptak Warsaw Expo pojawią się również prezentacje nowinek technicznych i technologicznych związanych z gospodarką komunalną. Odbędą się liczne pokazy pojazdów / maszyn dedykowanych dla gospodarki komunalnej oraz systemów informatycznych i software’ów dla przedsiębiorstw komunalnych.

Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej
gospadarka odpadami

strefa gospodarki odpadami

usługi komunalne

strefa usług komunalnych

strefa wodno-kanalizacyjna

festiwal wody

odnawialne źródła energii

strefa odnawialnych źródeł energii

utrzymanie czystości w gminach

strefa czystości i utrzymania zieleni

strefa akpia

strefa AKPiA

strefa czystego powietrza

strefa czystego powietrza

elektromobilność

strefa elektromobilności